SU SELECCIN PARA VENTA DIRECTA
Artista: Band (Hymn)
Ttulo: Himno Nacional Alemán - Heil der im Siegerkranz / Deutschland uber alles
Etiqueta: Disco Gramophone
PRECIO: 40 euros